Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 4.00 pm, SACRE Sir y Fflint

Cyswllt:    Jan Kelly / 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cyng Colin Legg Committee Member Disgwyliedig
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Committee Member Disgwyliedig
John Morgan Committee Member Ymddiheuriadau
Catherine McCormack Cadeirydd Yn bresennol
Lyn Oakes Committee Member Disgwyliedig
Simon Piercy Committee Member Yn bresennol
Huw Powell-Davies Committee Member Yn bresennol
Marina Parsons Committee Member Yn bresennol
Wendy White Committee Member Ymddiheuriadau
Jennie Downes Committee Member Yn bresennol
Amira Mattar Co-Optee Yn bresennol