Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cllr Steve Copple Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Vice-Chair, in the Chair Yn bresennol
Cllr Chrissy Gee Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Absennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Preece Committee Member Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol