Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26ain Ionawr, 2022 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Ceri Shotton / 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Neville Phillips Chairman Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol