Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Mehefin, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Teresa Carberry Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Richard Lloyd
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Hughes Committee Member Absennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Preece Committee Member Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau