Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Absennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Wisinger County Councillor Yn bresennol