Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Sam Swash Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol