Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Absennol
Cllr Bill Crease Committee Member Absennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Sam Swash Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Gina Maddison
Cllr Linda Thew Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Absennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Aelod Cabinet Yn bresennol