Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Clive Carver Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Joe Johnson
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol