Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Medi, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Clive Carver Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Absennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cllr Christine Jones Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol