Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8fed Rhagfyr, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Ymddiheuriadau
Cyng Helen Brown Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng David Cox Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol