Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Jan Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Mike Allport Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Chris Dolphin Committee Member Absennol
Cyng David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Absennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Roz Mansell Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Robert Davies
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Healey Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol