Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Mehefin, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol