Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8fed Chwefror, 2022 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cllr Cindy Hinds Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cllr Andy Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol