Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Derek Butler Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Helen Brown Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Richard Jones Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Mike Peers Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Arsyllwr Yn bresennol
Cyng David Wisinger Arsyllwr Yn bresennol