Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Medi, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol