Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Yn bresennol
Cyng Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Debbie Owen Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Robert Davies
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol