Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8fed Mehefin, 2022 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Sally Ellis Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Brian Harvey Co-Optee Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Allan Rainford Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Arsyllwr Yn bresennol