Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Gorffennaf, 2022 6.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly / 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Teresa Carberry Committee Member Yn bresennol
David Wynn Davies Committee Member Yn bresennol
Jacqueline Guest Committee Member Yn bresennol
Mark Morgan Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau
Gill Murgatroyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol