Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10fed Ionawr, 2022 6.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
David Wynn Davies Committee Member Yn bresennol
Jonathan Duggan-Keen Committee Member Yn bresennol
Jacqueline Guest Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Mark Morgan Vice-Chair Yn bresennol
Gill Murgatroyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol