Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Medi, 2021 6.45 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
Jonathan Duggan-Keen Committee Member Yn bresennol
Phillipa Earlam Committee Member Ymddiheuriadau
Jacqueline Guest Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Mark Morgan Vice-Chair Yn bresennol
Gill Murgatroyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
David Wynn Davies Arsyllwr Yn bresennol