Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1af Medi, 2021 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Wisinger Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Chris Bithell Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Derek Butler Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Gladys Healey Committee Member Disgwyliedig
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol