Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 9.30 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ted Palmer Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Yn bresennol