Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Chwefror, 2022 9.30 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ted Palmer Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Yn bresennol
Cllr Nigel Williams Co-Optee Yn bresennol
Cllr Julian Thompson-Hill Co-Optee Ymddiheuriadau