Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Mehefin, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Disgwyliedig
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Lynn Bartlett Co-Optee Ymddiheuriadau
David Hytch Co-Optee Yn bresennol
Rebecca Stark Co-Optee Ymddiheuriadau
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Janet Kelly Secretary Disgwyliedig