Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2ail Mehefin, 2021 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Chris Dolphin Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Sally Ellis Vice-Chair Yn bresennol
Allan Rainford Co-Optee Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol