Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Mai, 2021 11.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Robert Davies
Cyng Geoff Collett Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Sean Bibby
Cyng David Cox Committee Member Absennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Absennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Sean Bibby Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Robert Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr David Wisinger Arsyllwr Yn bresennol