Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 2.00 pm, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
David Hytch Co-Optee Yn bresennol
Rebecca Stark Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Janet Kelly Secretary Disgwyliedig
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig