Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1af Gorffennaf, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Margaret Parry-Jones 01352 702427
E-bost: margaret.parry-jones@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Sean Bibby
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Geoff Collett
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol