Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4ydd Mawrth, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol