Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, CANCELLED

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Nicola Gittins 01352 702345
E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn