Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Tachwedd, 2020 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Neville Phillips Chairman Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Absennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Clive Carver
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Clive Carver Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol