Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Hydref, 2020 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Neville Phillips Chairman Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol