Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Mehefin, 2021 9.30 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ted Palmer Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Ymddiheuriadau
Cllr Nigel Williams Co-Optee Yn bresennol
Cllr Julian Thompson-Hill - Denbighshire County Council Co-Optee Yn bresennol
Gary Ferguson Officer Disgwyliedig
Debbie Fielder Officer Disgwyliedig
Philip Latham Officer Disgwyliedig