Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11eg Chwefror, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Clive Carver Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Johnson
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cllr Glyn Banks Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol