Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Absennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng David Cox Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Wisinger
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr David Wisinger Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol