Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1af Gorffennaf, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Cllr Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol