Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Sean Bibby
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Disgwyliedig
David Hytch Vice-Chair Disgwyliedig
Rebecca Stark Co-Optee Disgwyliedig
Wendy White Co-Optee Disgwyliedig
Janet Kelly Secretary Disgwyliedig
Jayne Moss Secretary Disgwyliedig