Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Disgwyliedig
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Disgwyliedig
Cyng Martin White Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Andy Dunbobbin
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Andy Dunbobbin Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Lynn Bartlett Co-Optee Disgwyliedig
David Hytch Vice-Chair Disgwyliedig
Rebecca Stark Co-Optee Disgwyliedig
Wendy White Co-Optee Disgwyliedig
Janet Kelly Secretary Disgwyliedig
Jayne Moss Secretary Disgwyliedig