Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5ed Gorffennaf, 2021 6.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
Jonathan Duggan-Keen Committee Member Yn bresennol
Phillipa Earlam Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Ymddiheuriadau
Mark Morgan Vice-Chair Yn bresennol
Gill Murgatroyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol