Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12fed Mai, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bob Connah
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Arsyllwr Yn bresennol