Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13eg Hydref, 2020 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Derek Butler Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Carolyn Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol