Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Medi, 2020 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Tony Sharps Chairman Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol