Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Medi, 2020 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Remote Attendance Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Sean Bibby
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Kevin Hughes
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
David Hytch Co-Optee Yn bresennol
Rebecca Stark Co-Optee Absennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Cllr Sean Bibby Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Kevin Hughes Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Janet Kelly Secretary Disgwyliedig
Jayne Moss Secretary Disgwyliedig