Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21ain Medi, 2020 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol