Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30ain Medi, 2020 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Wisinger Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Derek Butler Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol