Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Medi, 2020 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Chris Dolphin Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Joe Johnson
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Sally Ellis Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Allan Rainford Co-Optee Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Glyn Banks Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol