Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Gorffennaf, 2020 11.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Ymddiheuriadau
Cyng Sian Braun Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Helen Brown Committee Member Absennol
Cyng David Cox Committee Member Absennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Johnson
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol