Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Ebrill, 2020 2.00 pm, Is-bwyllgor Trwyddedu, CANCELLED

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn