Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10fed Chwefror, 2020 12.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Absennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell County Councillor Yn bresennol
Cyng Geoff Collett County Councillor Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin County Councillor Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin County Councillor Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood County Councillor Yn bresennol
Cyng Paul Johnson County Councillor Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Carolyn Thomas County Councillor Yn bresennol