Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 2.00 pm, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Tony Sharps Committee Member Yn bresennol
Cyng David Cox Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol